KADRO

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkanı
Mehmet Gül
Mali ve İdari İşler Başkanı
Süleyman Şahin TOPAL
Sekreterlik Başkanı
Cengiz PAÇAL
Seçim İşleri Başkanı
Cevdet BAŞOL
Ekonomi İşler Başkanı
Haşim BAYRAKCI
Yerel Yönetimler Başkanı
Ali KARA
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
Abidder KARA
Tanıtım Medya Başkanı
Musa KOTUK
Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkanı
Hidayet BAYRAKCI
Sosyal Politikalar Başkanı
Ramazan DAĞLIOĞLU

DİĞER SİTELERİMİZ